Konsultacje

Pierwsze spotkanie z psychoterapeutą, nazywane jest konsultacją, spotkanie to umożliwia osobie zainteresowanej podjęciem psychoterapii poznanie specjalisty, przedstawienie swoich trudności, które wpłynęły na decyzję o zgłoszeniu się, oraz sprawdzenie, czy psychoterapia wydaje się obu stronom właściwym sposobem pomocy. Kolejne spotkania o charakterze konsultacyjnym (około trzech, czterech sesji) służą nie tylko szczegółowemu poznaniu konsultowanego przez terapeutę (przeprowadza on wywiad dotyczący zarówno jego problematyki jak i kwestii nie związanych bezpośrednio z problemem), spotkania te stanowią zarazem okazję by lepiej, w nowy sposób przyjrzeć się własnej sytuacji życiowej, swoim przeżyciom i uczuciom. Konsultacje te kończą się spotkaniem organizacyjnym, podczas którego osoba zainteresowana terapią ma okazję przedyskutować z terapeutą jego diagnozę problemu, sposób prowadzenia terapii, a także jej cele i zasady.